• کنترلر ها در لاراول

  چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۵

  یکی از سه عنصر اصلی الگوی طراحی MVC کنترلرها هستند. در فایل routing.php می توانیم درخواست ها را به یک کنترلر و اکشن خاصی ارسال کنیم به طور مثال آدرسhttp://www.example.com/user/5را در مثال زیر به کنترلر UserController و اکشن showProfile هدایت می کند. Route::get('user/{id}', 'UserController@showProfile'); کترلر ها در مسیر دایرکتوری app/Http/Controllers قرار می گیرند. use App\Http\Controllers\Controller; class ...


  ادامه مطلب
 • انتخاب‌گرها در CSS

  دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵

  انتخاب‌گرها در CSS CSS Selectors چگونگی هدف قرار دادن عناصر HTMLاز آنجایی که ما نمی‌خواهیم یکباره به تمامی عناصر HTML استایل دهیم، نیاز به هدف قرار دادن زیرمجموعه‌های آن عناصر داریم .. انتخاب‌گرها (CSS selectors) تعیین کننده عناصری هستند که ما می‌خواهیم تغییر کنند (: انتخاب‌گرهای تگی (tag)-هدف قرار دادن دستورات HTML عمومی آسان ...


  ادامه مطلب
 • routing در لاراول - بخش 2

  دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵

  افزودن عبارت منظم به پارامترهامی توانیم با افزودن متد where به انتهای متد get برای هر پارامتر یک عبارت منظم هم تعریف کرد تا مثلا id فقط مقدار عدد مورد قبول باشد. در صورتی که چند پارامتر را بخواهیم برایش عبارت منظم تعریف کنیم آنها را داخل آرایه قرار می دهیم. Route::get('user/{id}/{name}', function($id, $name) { // }) ->where(['id' => '[0-9]+', 'name' => '[a-z]+']) همچنین می ...


  ادامه مطلب
 • قواعد کدنویسی CSS

  یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵

  @ قواعد CSS@ CSS Syntax:کلید طلایی ؛who{ what: how;}+ هدف استفاده از CSS تعریف و طراحی عناصر HTML می‌باشد، به بیانی ساده‌تر ؛ /* A CSS rule */ selector{ property: value;} .. که به این شکل نیز خوانده می‌شود ؛ who{ what: how;} + در حالت کلی CSS یک فرایند 3 قسمتی است ؛ + انتخاب‌گر (selector) عنصر HTML را هدف قرار می‌دهد . + خصوصیت (property) برای هدف تعیین شده تعریف می‌شود . + مقدار ...


  ادامه مطلب
 • علت وجود CSS

  یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵

   علت وجود CSS@ Why CSS exists- ابتدا چند نکته را بررسی می‌کنیم ؛مرورگرهای امروزی استانداردهای وب را خیلی بهتر نمایش می‌دهند و ما دیگر نیازی به استفاده از این روش‌های کهنه و قدیمی نداریم.به‌جای گذاشتن جدول‌ها در درون جدول‌ها و پر کردن خانه‌های خالی با GIFهای فضانگهدار، ما می‌توانیم کدی بسیار ساده‌تر را به‌همراه CSS ...


  ادامه مطلب